• Kunal Singh, Rahul Kapoor & Khesari Lal Yadav
  • Vinod Gupta, Nandi Gupta( Ex-Minister of UP), Sanjay Jaiswal (Chairman, Nagar Parishad)
  • Vinod Gupta, Surendar Pal Singh, Mujaffar Hussain(MLC)
  • Dr. D Y Patil ji, Kripa Shankar Singh & Vinod Gupta
  • Padmashri Dr. D Y patil (Ex-Governor) & Vinod Gupta (President of Bhojpuri Awards)